Миради Груп - Адрес: гр. София, бул. “Сливница” 200А | тел.: тел.: 0883602666, 0889659359

Вертикална пътна маркировка

Фирмата предлага основни и помощни изделия за пътната инфраструктура. Сред нашите продукти са:
– Пътни знаци и указателни табели – стандартни и по индивидуален проект
– Скоростоограничители във всички размери
– Панорамни огледала
– Анти-паркинг скоби
– Ръбохранители
– Временна маркировка (конуси и др.) и стоп-палки.
Предлагаме цялостна довършителна дейност по подземни гаражи и паркинги с хоризонтална и вертикална маркировка и всички помощни изделия по осигуряване безопасността и организацията на движение и паркиране.