Миради Груп - Адрес: гр. София, бул. “Сливница” 200А | тел.: тел.: 0883602666, 0889659359

Архитектура и дизайн

Нашата основна цел е качетсвен и изчистен дизайн, на достъпни цени. Вярваме, че единството между функция и форма,качество и достъпност, уникалност и прагматичност може да бъде постигнато с общи усилия между проектанти, инвеститор и изпълнител. Нащата дейност обхваща проектирането и изпълнението на жилищни, обществени, промишлени и офис сгради, интериори, проектиране и изработка на мебели, както и дизайн на елементи за градско обзавеждане. Работа ни започва от първия щрих на първата идейна скица , минава през детайлно изчертаване на проекта по всички части, изработване на детайли, авторски надзор за да сме сигурни, че продуктът ще бъде изпълнен коректно и приключва с реализирането на обекта/продукта.

Economy
15€
Консултация с дизайнер
 
2D функционално разпределение
3D визуализации
 
 
 
 
 
 
Online
18€
Консултация с дизайнер
Точно замерване на помещенията
2D функционално разпределение
3D визуализации
Работни чертежи
Ценови оферти за цялостно изпълнение на интериора
 
 
 
 
Standart
19€
Консултация с дизайнер
Точно замерване на помещенията
2D функционално разпределение
3D визуализации
Работни чертежи
Ценови оферти за цялостно изпълнение на интериора
Предварителен ценови диапазон за изпълнение на интериора
 
 
 
VIP
29€
Консултация с дизайнер
Точно замерване на помещенията
2D функционално разпределение
3D визуализации
Работни чертежи
Ценови оферти за цялостно изпълнение на интериора
Предварителен ценови диапазон за изпълнение на интериора
Авторски надзор
Менажиране на проекта
Мостри за одобрение преди поръчка