Миради Груп - Адрес: гр. София, бул. “Сливница” 200А | тел.: тел.: 0883602666, 0889659359

Хоризонтално сондиране

Миради Груп ООД разполага с голям набор от машини за хоризонтално сондиране. Изпълняваме сондажи от ф32 до ф1400.
Безизкопните технологии са и икономически изгодни – избягват се скъпите изкопи, намалява се времето за изграждане, намаляват се разходите за рехабилитация и изграждане на нови тръбопроводи, без значителни възстановителни разходи.
По-малкото изкопно-извозни работи, както и разрушително-възстановителни дейности имат силен социален ефект. Не се налага спиране на движението по улиците, които тръбопроводът пресича, не се нарушава околната среда, а спиране на водата се налага единствено при свързването на водопроводите.
Методът на хоризонтално сондиране е изключително подходящ за безизкопно преминаване под натоварени пътища, жп линии, инсталирани тръбопроводи или под други препятствия, където разкопаването е невъзможно.

Машини за управляемо сондиране

GRUNDOPIT 40/60P (POWER)

Външен диаметър на тръбата – от 25 до 200 мм
Максимална дължина на сондажа – 80 м
Тръби – ПЕВП, PVC, полипропилен, стомана

GRUNDODRILL 12 S

Максимален диаметър на сондажа – 500 мм
Максимален външен диаметър на тръбата – 450 мм
Максимална дължина на сондажа – 130 м
Диаметър на пилотния сондаж – 80 мм
Тръби – ПЕВП, PVC, полипропилен, стомана

GRUNDOCRACK 145PC – 250 мм

Максимална дължина на сондажа – 25 м
Тръби – ПЕВП
Много подходяща за подмяна на съществуващо СКО

GRUNDOBURST 800 G

Подмяна на бетонови канализационни тръби до ф 400 мм
Подмяна на стоманени водопроводни тръби до ф 200 мм
Дължина на сондажа – 100 м

Машина за набиване на обсадна тръба

GRUNDORAM от 219 до 1420
Максимална дължина на сондажа – 50 м
Тръби – стомана