Миради Груп - Адрес: гр. София, бул. “Сливница” 200А | тел.: тел.: 0883602666, 0889659359

Сградно ВиК

Екипите от добре подготвени монтажисти с дългогодишен опит в сградното ВиК изпълняват всички възложени им задачи. Те са в крак със постоянно променящия се сектор и навлизането на нови материали и монтажни елементи. Справят се еднакво добре с присъединяващите връзки към сградата СВО и СКО, както и с вътрешните инсталации на водопровода и канализацията, монтиране на помпени агрегати и всякакви други необходими арматури. Осъществили сме успешно обекти в жилищното строителство и в няколко големи предприятия на територията на страната.