Миради Груп - Адрес: гр. София, бул. “Сливница” 200А | тел.: тел.: 0883602666, 0889659359

Инфраструктурно строителство

Миради Груп ООД разполага с добре подготвени работни групи, както и инженерен състав, което допринася за високото качество на изпълнение на възложените ВиК инфраструктурни обекти. Фирмата е участвала в редица значими обекти на територията на страната. Специализирали сме се в изграждането на водопроводи от DN 32 до 315 и канализация от DN 110 до DN 500. Направлението работи еднакво ефикасно както при довеждащи водопроводи и отвеждащи колектори, така и в натоварена градска среда. Работили сме по обекти на териториите на общините: София, Силистра, Ямбол, Елхово, Стара Загора.